DOTACE EU

Název projektu: Bateriové úložiště ADIV

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0­.0/19_253/0020615

Žadatel: ADIV, spol. s.r.o.

Název dotačního programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie V. výzva

Termín realizace: 04. 12. 2020 – 25. 06. 2021

Způsobilé výdaje: 2 946 100 Kč

Dotace: 2 062 270 Kč

Nutnost pořízení technologie akumulace elektrické energie je vyvolána rozvojem firmy v oblasti elektromobility a současně z toho vyplývající požadavek na vyrovnávání energetické bilance v okamžiku, kdy významně naroste spotřeba energeticky náročných zařízení / připojení spotřebičů v nepravidelných cyklech. Bateriové úložiště s minimální kapacitou 160 kWh tak zajistí nepřekročení hodnoty jističe a efektivní a hospodárné nakládání se spotřebou el. energie. Akumulace elektrické energie napomáhá také k vyvažování zátěže na přípojce, využívá i nabíjení z připojené fotovoltaické elektrárny a významně pomáhá k úspoře provozních nákladů se spotřebovanou elektrickou energií.

DOTACE EU

Tato nová inovační a vysoce efektivní technologie byla pořízena za finanční podpory EU, poskytnuté prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Projekt je udržitelný i z dlouhodobého hlediska.